Kancelaria Brokerska Andrzej Bernaś
Broker Ubezpieczeniowy

O Firmie

Koncentrujemy się na zapewnieniu Klientowi optymalnej i realnej ochrony ubezpieczeniowej. Nasze programy ubezpieczeniowe
pozwalają na minimalizację kosztów wewnątrz firmy oraz oszczędność czasu.
Jesteśmy niezależnym doradcą ubezpieczeniowym.
Reprezentując interesy
Klienta pełnimy rolę adwokata ubezpieczeniowego w kontaktach z towarzystwami ubezpieczeniowymi.
Klient nie ponosi kosztów zawiązanych z naszymi usługami. Broker uzyskuje wynagrodzenie w formie tzw. kurtażu brokerskiego
z towarzystwa ubezpieczeniowego.

Kancelaria świadczy usługi brokerskie w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego na podstawie zezwolenia numer 1630/10
wydanego przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeniowego.
Posiadamy polisę ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu
prowadzenia działalności zawodowej brokera ubezpieczeniowego z sumą gwarancyjną w wysokości 1 500 000 EUR.