Kancelaria Brokerska Andrzej Bernaś
Broker Ubezpieczeniowy
Przygotowanie i wdrożenie programu ubezpieczenia
Bieżąca obsługa programu
Rozwiązania systemowe

Przygotowanie i wdrożenie programu ubezpieczenia

Analiza ryzyka
Zidentyfikowanie najistotniejszych potencjalnych ryzyk oszacowanie rozmiarów ewentualnych strat oraz prawdopodobieństwa ich wystąpienia.

Ocena ochrony ubezpieczeniowej Klienta
Przegląd zawartych umów ubezpieczenia pod kątem zakresu ochrony jak również kosztów transferu ryzyka. Analiza obejmuje również ocenę wskaźników szkodowych programu w poszczególnych grupach ubezpieczeń.

Przygotowanie założeń programu ubezpieczeniowego
Warianty - od maksymalizacji ochrony ubezpieczeniowej po minimalizację kosztu ubezpieczenia i tworzenie programów zarządzania ryzykiem.

Negocjacje ofert ubezpieczenia opracowanie ich porównania
Po przedstawieniu porównania ofert oraz po dokonaniu przez Klienta ewentualnego wyboru oferty ubezpieczenia kancelaria rozpoczyna wdrażanie programu ubezpieczeniowego a następnie sprawuje stałą kontrolę nad ubezpieczonym ryzykiem.

   Bieżąca obsługa programu