Kancelaria Brokerska Andrzej Bernaś
Broker Ubezpieczeniowy
Przygotowanie i wdrożenie programu ubezpieczenia
Bieżąca obsługa programu
Rozwiązania systemowe

Rozwiązania systemowe

System Broker

Zintegrowany system infomatyczny

Bazy danych
- przedmiotów zgłoszonych do ubezpieczenia
- terminów płatności rat składek ubezpieczeniowych
- terminów wygasania poszczególnych umów ubezpieczenia
- zaistniałych zdarzeń szkodowych ze szczegółowymi danymi


Dokumentacja
- rejestr prowadzonej korespondencji
- codziennie wykonywany back-up całości danych
- cała dokumentacja scanowana i przechowywana na serwerze w formie elektronicznej

Raportowanie
- raporty operacyjne
- monitoring płatności składek ubezpieczeniowych (e-mail)
- wznowienia ubezpieczeń
- elektroniczna wymiana danych