Kancelaria Brokerska Andrzej Bernaś
Broker Ubezpieczeniowy
Przygotowanie i wdrożenie programu ubezpieczenia
Bieżąca obsługa programu
Rozwiązania systemowe

Bieżąca obsługa programu

Umowa Brokerska
Precyzuje zakres czynności wykonywanych w imieniu Klienta oraz zakres obowiązków kancelarii. Jeśli nie umówiono się inaczej draft Umowy Brokerskiej jest przekazywany Klientowi przez kancelarię po wyborze oferty ubezpieczenia przed podpisaniem umów ubezpieczenia.

Zawieranie ubezpieczeń / doubezpieczenia
Po dokonaniu wyboru oferty następuje wdrażanie programu ubezpieczeniowego oraz aranżacja dokumentów ubezpieczeniowych. Wszelkie dokumenty ubezpieczeniowe otrzymywane od towarzystw ubezpieczeniowych podlegają naszej weryfikacji przed dostarczeniem ich do Klienta.

Przegląd rynku ubezpieczeniowego
Kancelaria obsługując rachunek stale monitoruje rynek pod kątem dostępności nowych produktów ubezpieczeniowych mogących uatrakcyjnić wdrożony program. W celu zapewnienia realności ochrony ubezpieczeniowej oraz bezpieczeństwa Klientów kwartalnie sporządzana jest analiza wskaźnikowa Zakładów Ubezpieczeń.

Katalogowanie dokumentów
Wszelkie dokumenty ubezpieczeniowe i szkodowe (lub ich kopie) będące w posiadaniu kancelarii (warunki ubezpieczenia, polisy, wnioski, dane szkodowe, procedury i inne) są skanowane i przechowywane w formie elektronicznej w katalogu Klienta przez cały okres obsługi rachunku.

   Rozwiązania systemowe